thudi-sahat-300x150ਟਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਦਫ਼ਤਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਟਾਫ਼ਟ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਂ
ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧੋਣ ਅਤੇ ਕਮਰ ‘ਚ ਆਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਪਿਊਟਕ ‘ਚ ਝੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਕਲ ਪੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਇਫ਼ੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਡਰਾਈ ਆਈ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਲਾਲਗੀ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ‘ਚ ਕਾਰਪਲ ਟਨਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੋ ਲੋਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦੋਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਝ ਕਰੀਏ ਬਚਾਅਂ
ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਝੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

LEAVE A REPLY