thudi-sahat-300x150ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਰਸ ਭਰੇ ਫ਼ਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ‘ਚ ਤਰਬੂਜ਼ ਦਾ ਫ਼ਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲਾਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤਰਬੂਜ਼ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਏ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਮੋਟਾਪਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਰਬੂਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਰਬੂਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ…..
ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇਂਤਰਬੂਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਕੱਪ ਤਰਬੂਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਨਾ ਕਰੋਂ।
ਕੈਂਸਰਂਤਰਬੂਜ਼ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਲਾਈਕੋਪਿਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰਂਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਕੱਪ ਤਰਬੂਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਧਮਣੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਂਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਤਰਬੂਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਲੀਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਸ਼ਣ ਨੀਂਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦਂਰੋਜ਼ ਤਰਬੂਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੀਬਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ‘ਚ ਕਸਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮੱਰਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਂਤਰਬੂਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫ਼ਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਸੁਧਾਰੇਂਤਰਬੂਜ਼ ‘ਚ    ਫ਼ਜਵਗਚ;;ਜਅਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਫ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਰੇਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫ਼ੰਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

LEAVE A REPLY