ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀਂ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਅੱਜਕਲ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜਕਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਡੈਟਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਨੁਸਖਿਆ ਬਾਰੇ
1. ਆਈਸ ਕਿਊਬ
ਦੰਦ ਦਰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੁਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਸੇਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਸੇਂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੰਦ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
2. ਲੌਂਗ
ਇਸ ਲਈ ਲੌਂਗ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁੱਕੜੇ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੰਦ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਦੰਦ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
3. ਨਮਕ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਦੰਦ ਦਰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁਰਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ 1ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਕੋਸਾ ਕਰੋ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਘੁੰਮਾਓ।
4. ਪੀਨਟ ਬਟਰ
ਇਸ ਲਈ ਪੀਨਟ ਬਟਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਦੰਦ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਮਸਾਜ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
5. ਪਿਆਜ
ਪਿਆਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੰਦ ਦਰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਪਿਆਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸਲਾਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚਬਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।