ਪਿਆਜ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਚਟਨੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਤਾਂ ਮਜੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਣਾਓ ਪਿਆਜ-ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਚਟਪਟਾ ਆਚਾਰ। ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ…
ਸਮੱਗਰੀ
1 ਕਿਲੋ ਲਾਲ ਪੱਕੇ ਟਮਾਟਰ
100 ਗ੍ਰਾਮ ਪਿਆਜ
100 ਗ੍ਰਾਮ ਲਸਣ
100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਦਰਕ
100 ਗ੍ਰਾਮ ਹਰੀ ਮਿਰਚ
50 ਗ੍ਰਾਮ ਰਾਈ
50 ਗ੍ਰਾਮ ਮੇਥਾਦਾਨਾ
ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਅੱਧਾ ਕੱਪ
ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਇਕ ਚੋਥਾਈ ਕੱਪ
ਨਮਕ ਸੁਆਦ ਮੁਤਾਬਕ
300 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇਲ
2 ਕੱਪ ਸਿਰਕਾ
ਲਾਲ ਮਿਰਚ 4-5
ਇਕ ਕੜਾਈ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
1. ਮੇਥੀ ਅਤੇ ਰਾਈ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਓ।
2. ਪਿਆਜ, ਅਦਰਕ,ਲਸਣ ਅਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟ ਲਓ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਪੀਸ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ।
3. ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ ਫ਼ਿਰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਓ
4. ਫ਼ਿਰ ਇਕ ਭਾਰੀ ਤਲੇ ਵਾਲੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੜਾਈ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਮੇਥਾਦਾਨੇ, ਰਾਈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਪਾਓ।
5. 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ, ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਪਾਓ ਅਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਪਕਾਓ।
6. ਫ਼ਿਰ ਸਿਰਕੇ ਵਾਲਾ ਪੇਸਟ ਪਾਓ ਅਤੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਕਾਓ।
7. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਕੱਟੇ ਟੁੱਕੜੇ ਪਾਓ ਅਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਪਕਾਓ।
8. ਫ਼ਿਰ ਬਚਿਆ ਸਿਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਘੱਟ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਕਾਓ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ।
9. ਠੰਡਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ।
10. ਇਸ ਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।