ਸਮੱਗਰੀ: ਗੋਭੀ- 1, ਆਟਾ- 4 ਚਮਚ, ਕਾਰਨ ਫ਼ਲੋਰ- 1 ਚਮਚ, ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ- 1/4 ਚਮਚ, ਹਰੇ ਪੱਤੇਦਾਰ ਪਿਆਦ- 1 ਗੁੱਛਾ, ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ- 1 ਚਮਚ
ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ- 1 ਚਮਚ, ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ- 1 ਚਮਚ, ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ- 1 ਚਮਚ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪੇਸਟ- 1 ਚਮਚ, ਸੋਇਆ ਸੋਸ- 1/2 ਚਮਚ
ਸਿਰਕਾ, ਲਸਣ- 1 ਚਮਚ
ਅਦਰਕ- 1 ਚਮਚ, ਤੇਲ, ਨਮਕ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਣੀ- 2 ਕੱਪ
ਵਿਧੀ: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਲਓ, ਉਸ ‘ਚ ਆਟਾ ਕਾਰਨਸਟਾਰਚ, ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ, ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪੇਸਟ, ਸੋਇਆ ਸੋਸ, ਸਿਰਕਾ, ਲਸਣ, ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਨਮਕ ਰਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਾੜਾ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਗੋਭੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਪੈਨ ‘ਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੋਭੀ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਗੋਲਡਨ ਰੰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਈ ਕਰੋ। ਤਲੀ ਹੋਈ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਕੱਢ ਲਓ। 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤਲੀ ਹੋਈ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਤੇਲ ‘ਚ ਫ਼ਰਾਈ ਕਰੋ। ਤਲੀ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਪਲੇਟ ‘ਚ ਕੱਢ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੇ ਪੱਤੇਦਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਾਓ।