ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੇਂਡਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੱਧਦੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵਧੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।