ਚੰਡੀਗੜ੍ਹਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦੇ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।
ਕਪਿਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਡਯਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਸਲੀ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ । ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ । ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਪਤਾਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਕੋਲ ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।