ਤਿੱਖਾ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਝ ਤਿੱਖਾ, ਯੰਮੀ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਚਿੱਲੀ ਚਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ।
ਸਮੱਗਰੀ
ਕਾਬੂਲੀ ਛੋਲੇ (ਉੱਬਲ਼ੇ ਹੋਏ) – 500 ਗ੍ਰਾਮ
ਪੈਪਰਿਕਾ – 1/2 ਚੱਮਚ
ਨਮਕ – 1 ਚੱਮਚ
ਅਰਾਰੋਟ – 70 ਗ੍ਰਾਮ
ਤੇਲ – ਤਲਣ ਲਈ
ਤੇਲ – 2 ਚੱਮਚ
ਲਸਣ – 2 ਚੱਮਚ
ਅਦਰਕ – 2 ਚੱਮਚ
ਹਰੀ ਮਿਰਚ – 2
ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼ – 40 ਗ੍ਰਾਮ
ਪਿਆਜ਼ – 50 ਗ੍ਰਾਮ
ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ – 120 ਗ੍ਰਾਮ
ਚਿੱਲੀ ਸੌਸ – 2 ਚੱਮਚ
ਕੈਚਅੱਪ – 55 ਗ੍ਰਾਮ
ਸਿਰਕਾ – 45 ਮਿਲੀਲੀਟਰ
ਸੋਇਆ ਸੌਸ – 45 ਮਿਲੀਲੀਟਰ
ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ – 1/2 ਚੱਮਚ
ਚੀਨੀ – 1/2 ਚੱਮਚ
ਨਮਕ – 1/2 ਚੱਮਚ
ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼ – ਗਾਰਨਿਸ਼ ਲਈ
ਵਿਧੀ
1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਊਲ ਵਿੱਚ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਉੱਬਲ਼ੇ ਹੋਏ ਕਾਬੂਲੀ ਛੋਲੇ, 1/2 ਚੱਮਚ ਪੈਪਰਿਕਾ, 1 ਚੱਮਚ ਨਮਕ, 70 ਗ੍ਰਾਮ ਅਰਾਰੋਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ।
2. ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਹੋਣ ਤਕ ਫ਼ਰਾਈ ਕਰੋ।
3. ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ।
4. ਦੂੱਜੇ ਪੈਨ ਵਿੱਚ 2 ਚੱਮਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 2 ਚੱਮਚ ਲਸਣ, 2 ਚੱਮਚ ਅਦਰਕ ਪਾਓ ਅਤੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਤਕ ਭੁੰਨ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਬਰਾਊਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
5. ਹੁਣ 2 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਹਿਲਾਓ।
6. ਫ਼ਿਰ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਪਕਾਓ।
7. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਪਿਆਜ਼, 120 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਪਾਓ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤਕ ਪਕਣ ਦਿਓ।
8. ਹੁਣ 2 ਚੱਮਚ ਚਿੱਲੀ ਸੌਸ, 55 ਗ੍ਰਾਮ ਕੈਚਅੱਪ, 45 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਸਿਰਕਾ, 45 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਸੋਇਆ ਸੌਸ, 1/2 ਚੱਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, 1/2 ਚੱਮਚ ਚੀਨੀ, 1/2 ਚੱਮਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤਕ ਪਕਾ ਲਓ।
9. ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰੋ।
10. ਇਸ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤਕ ਪਕਾ ਲਓ।
11. ਚਿੱਲੀ ਛੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰੋ।