ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਡਾਇਟ ਚਾਰਟ ਦਾ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸਟਿਡ ਟਮੇਟੋ ਹਰਬ ਸੂਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਖਾਣ ‘ਚ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੈਲਦੀ ਹੈ।
ਸਮੱਗਰੀ
– 10 ਟਮਾਟਰ (ਕੱਟੇ ਹੋਏ)
– 3-4 ਲਸਣ ਦੀ ਕਲੀਆਂ (ਪੇਸਟ)
– 1/2 ਚੱਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ
– 3/4 ਚੱਮਚ ਮਿਕਸਡ ਹਰਬਜ਼ (ਡ੍ਰਾਈ)
– 1/2 ਚੱਮਚ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ
– ਨਮਕ ਸੁਆਦ ਮੁਤਾਬਿਕ
– ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ
ਗਾਰਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ
– 1 ਚੱਮਚ ਫ੍ਰੈਸ਼ ਕ੍ਰੀਮ
– 1 ਚੱਮਚ ਮਿਕਸਡ ਹਰਬਜ਼
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
1.ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਨ ਨੂੰ 180 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਹੀਟ ਕਰ ਲਓ।
2.ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਲਸਣ ਨੂੰ ਬੇਕਿੰਗ ਟ੍ਰੇਅ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੈਤੂਨ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੇਕ ਕਰੋ।
3.ਫ਼ਿਰ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ।
4.ਫ਼ਿਰ ਟਮਾਟਰ, ਲਸਣ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਹਰਬਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਕਸੀ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਸ ਲਓ।
5.ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਊਰੇ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫ਼ਲੇਮ ‘ਤੇ ਪੱਕਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ।
6.ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਆਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਮਕ ਪਾਓ ਅਤੇ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤਕ ਪਕਾਓ।
7.ਸੂਪ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼੍ਰੈਸ਼ ਕ੍ਰੀਮ ਅਤੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਹਰਬਜ਼ ਨਾਲ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰੋ।