ਗ਼ਲਤ ਲਾਈਫ਼ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਡਾਇਟਿੰਗ, ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਕਾਏ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ, ਕੱਟਣ, ਅਤੇ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਫ਼ੂਡਜ਼ ਕੱਚੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ।
ਡ੍ਰਾਈ ਨੱਟਸ – ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਨੱਟਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ‘ਚ ਪੱਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਨੱਟਸ ਨੂੰ ਤਲ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ‘ਚ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਡ੍ਰਾਈ ਨੱਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਹੀ ਖਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬ੍ਰੌਕਲੀ – ਬ੍ਰੋਕਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਾਟਿਾਮਿਨ ਸੀ, ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਾਇਰੌਈਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬ੍ਰੌਕਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਵਧਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਕਲੀ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਖਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੋਭੀ – ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀਔਕਸਡੀਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੋਭੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਹੀ ਖਾਓ। ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਸਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਬੰਦ ਗੋਭੀ – ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱਚਾ ਸਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਲਾਲ ਮਿਰਚ – ਲਾਲ ਮਿਰਚ ‘ਚ ਕੈਰੋਟਨਾਈਡਸ, ਪੌਲੀਫ਼ਨੌਲਸ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਇਟਾਮਿਨਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦਾਲ ‘ਚ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਲ ਕੇ ਜਾਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਨਾਰੀਅਲ – ਨਾਰੀਅਲ ‘ਚ ਸੋਡੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਕਦਮ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਵਰਕਾਊਟ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਨਾਰੀਅਲ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪਕਾਏ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।