ਸਮੱਗਰੀ
– ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾਲ (ਉਬਲੀ ਹੋਈ) 250 ਗ੍ਰਾਮ
– ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ
– ਪਿਆਜ਼ 75 ਗ੍ਰਾਮ
– ਟਮਾਟਰ 90 ਗ੍ਰਾਮ
– ਉਬਲੇ ਆਲੂ 100 ਗ੍ਰਾਮ
– ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਇੱਕ ਚੱਮਚ
– ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ
– ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਡੇਢ ਚੱਮਚ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਇੱਕ ਬੌਲ ‘ਚ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਦਾਲ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਉਬਲੇ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ, 75 ਗ੍ਰਾਮ ਪਿਆਜ਼, 90 ਗ੍ਰਾਮ ਟਮਾਟਰ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ, ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਡੇਢ ਚੱਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਟਪਟੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਚਾਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੋ।