ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈ ‘ਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀ-ਖ਼ਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਦਰਕ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਆਇਰਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਕਲੋਰੀਨ ਅਤੇ ਵਾਇਟਾਮਿਨਜ਼ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਯੁਰਵੇਦ ‘ਚ ਵੀ ਅਦਰਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅਦਰਕ ਕਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਦਰਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਕਰਨ ਅਦਰਕ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ – ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਦਰਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਰਕ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਾ ਕਰਨ ਅਦਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ – ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਰਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਕ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ‘ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੀਮੋਫ਼ੀਲੀਆ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਨਾ ਕਰਨ ਅਦਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ – ਹੀਮੋਫ਼ੀਲੀਆ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਦਰਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਰਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਪਰਹੇਜ਼ – ਜੋ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਧਾਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਡਰੱਗਜ਼ ਵਰਗੇ ਬੈਟਾ-ਬਲੌਕਰਜ਼, ਐਂਟੀਕੌਗੁਲੈਂਟਸ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਅਦਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ