ਜੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਚਟਪਟੀ ਚਟਨੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਰਾਇਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਇਤੇ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਚ ਜਾਂ ਡਿਨਰ ‘ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੋ।
ਸਮੱਗਰੀ
– ਦਹੀਂ ਇੱਕ ਕੱਪ
– ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ
– ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ
– ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ
– ਨਮਕ ਸੁਆਦ ਮੁਤਾਬਿਕ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਂਡਰ ‘ਚ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੌਲ ‘ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ‘ਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਨਮਕ ਮਿਕਸ ਕਰੋ।
ਪੁਦੀਨਾ ਰਾਇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰੋ।