ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਰਿੰਗਾ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲੀਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਮੋਰਿੰਗਾ ਓਲੀਵੀਐਰਾ ਜਾਂ ਡ੍ਰਮਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਪਰਫ਼ੂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿਹਤ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ, ਛਿੱਲ, ਪੱਤੇ, ਫ਼ੁੱਲ, ਫ਼ਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜ ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪਾਊਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਹੈ।
ਮੋਰਿੰਗਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ
ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਧਾ, ਸੋਜ ‘ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਰੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਮੋਰਿੰਗਾ ‘ਚ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ-ਔਕਸੀਡੈਂਟਸ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਵਾਇਟਾਮਿਨ C ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਤ ਹਨ ਜੋ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਰੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਚ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਰੇ ਕੰਟਰੋਲ – ਮੋਰਿੰਗਾ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਸਿਡ ਕਲਰੋਜੈਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੀ-ਡਾਇਬਟਿਕ ਅਤੇ ਡਾਇਬਟਿਕ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
ਦਿਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਚਰਬੀ ‘ਚ ਕਰੇ ਕਮੀ: ਮੋਰਿੰਗਾ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਸੋਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਕ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਪਾਊਡਰ ਦਿਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਅਰਕ ਫ਼ੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀ ‘ਚ ਚਿਕਨਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੋਮਾ – ਮੋਰਿੰਗਾ ਦੀਆਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਤੀਆਂ ‘ਚ 314 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਰੋਕੁ ਗੁਣ – ਮੋਰਿੰਗਾ ਦੇ ਬੂਟੇ ‘ਚ ਐਂਟੀਔਕਸੀਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਿਊਮਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਿਊਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।
ਇੰਝ ਕਰੋ ਮੋਰਿੰਗਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ – ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਣ ‘ਚ ਸੁਕਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਵਾ-ਬੰਦ ਕੰਟੇਨਰ ‘ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜੂਸ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੋਰਿੰਗਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਮੋਰਿੰਗਾ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਪ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਰਿੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣੇ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਿੰਗਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ, ਛਿੱਲ ਜਾਂ ਫ਼ੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਸਾਇਣ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣਾ: ਮੋਰਿੰਗਾ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ