ਸੈਂਡਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਰਿਲ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰਿਲ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਿੱਲ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਚਿਕਨ ਟਿੱਕਾ ਸੈਂਡਵਿੱਚ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ।
ਸਮੱਗਰੀ
ਬੋਨਲੈੱਸ ਚਿਕਨ – 450 ਗ੍ਰਾਮ
ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ – ਇੱਕ ਚੱਮਚ
ਨਮਕ – ਇੱਕ ਚੱਮਚ
ਲਾਲ ਮਿਰਚ – ਡੇਢ ਚੱਮਚ
ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ – ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ
ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ – ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ
ਸੰਘਮਾ ਦਹੀਂ – 70 ਗ੍ਰਾਮ
ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ – ਇੱਕ ਚੱਮਚ
ਬਟਰ – ਇੱਕ ਚੱਮਚ
ਧਨੀਆ – ਦੋ ਚੱਮਚ
ਬਰੈੱਡ ਸਲਾਈਸਿਜ਼
ਬਟਰ – ਬਰੱਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਨੀਰ ਸਲਾਈਸਿਜ਼ – ਸਵਾਦ ਲਈ
ਵਿਧੀ
ਬੌਲ ਵਿੱਚ 450 ਗ੍ਰਾਮ ਬੋਨਲੈੱਸ ਚਿਕਨ, ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਅਦਰਕ-ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ, ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਨਮਕ, ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, 70 ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਘਣਾ ਦਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, ਆਦਿ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਮੈਰੀਨੇਟ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ।
ਇੱਕ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਬਟਰ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਮੈਰੀਨੇਟ ਚਿਕਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਪਕਾਓ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੱਮਚ ਧਨੀਆ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ।
ਬਰੈੱਡ ਸਲਾਈਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਟਰ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿਕਨ ਫ਼ੈਲਾਓ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਦੇ ‘ਤੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਸਲਾਈਸ ਟਿਕਾਓ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਰੈੱਡ ਸਲਾਈਸ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸੈਂਡਵਿੱਚ ਨੂੰ ਗਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਰੱਸ਼ ਨਾਲ ਬਟਰ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਗਰਿਲ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਕੁਰਕੁਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੈਂਡਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰੋ।