ਚਾਈਨੀਜ਼ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਰੈੱਡ ਮੰਚੂਰੀਅਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ।
ਸਮੱਗਰੀ (ਮੰਚੂਰੀਅਨ ਬੌਲਜ਼ ਲਈ)
ਬਰੈੱਡ ਪੀਸਿਜ਼ 3
ਕੱਦੂਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੋਭੀ – 160 ਗ੍ਰਾਮ
ਕੱਦੂਕਸ ਕੀਤੀ ਗਾਜਰ – 160 ਗ੍ਰਾਮ
ਪੈਪ੍ਰਿਕਾ – ਇੱਕ ਚੱਮਚ
ਅਦਰਕ-ਲਸਣ ਪੇਸਟ – ਇੱਕ ਚੱਮਚ
ਕਾਰਨ ਫ਼ਲੋਰ – 70 ਗ੍ਰਾਮ
ਨਮਕ – ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ
ਪਾਣੀ – 60 ਮਿਲੀਲਿਟਰ
ਤਲਣ ਲਈ ਤੇਲ
ਵਿਧੀ
ਇੱਕ ਬਲੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਬਰੈੱਡ ਸਲਾਈਸਿਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰ, ਗੋਭੀ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਅਦਰਕ-ਲਸਣ ਪੇਸਟ, ਕਾਰਨ ਫ਼ਲਾਵਰ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਕੁਰਕੁਰਾ ਹੋਣ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪ ਫ਼ਰਾਈ ਕਰੋ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਓ।
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਗਰੇਵੀ ਲਈ
ਤੇਲ – ਤਿੰਨ ਚੱਮਚ
ਲਸਣ – ਦੋ ਚੱਮਚ
ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ – ਦੋ
ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼ – 50 ਗ੍ਰਾਮ
ਪਿਆਜ਼ – 50 ਗ੍ਰਾਮ
ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ – 80 ਗ੍ਰਾਮ
ਕੈਚਅੱਪ – ਚਾਰ ਚੱਮਚ
ਚਿੱਲੀ ਸੌਸ – ਦੋ ਚੱਮਚ
ਸਿਰਕਾ – ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੱਮਚ
ਸੋਇਆ ਸੌਸ – ਦੋ ਚੱਮਚ
ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ – ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ
ਨਮਕ – ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ
ਪਾਣੀ – 110 ਮਿਲੀਲਿਟਰ
ਕੌਰਨ – ਦੋ ਚੱਮਚ
ਪਾਣੀ – 50 ਮਿਲੀਲਿਟਰ
ਵਿਧੀ
ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਪਾਟ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਚੱਮਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਅਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਨ ਲਓ। ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਚਅੱਪ, ਚਿੱਲੀ ਸੌਸ, ਸਿਰਕਾ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਸੌਸ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ 3-5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕੁੱਕ ਕਰੋ।
ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ 110 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ‘ਚ ਕੌਰਨ ਫ਼ਲਾਵਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਗਰੇਵੀ ‘ਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਸੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤਕ ਪਕਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਚੂਰੀਅਨ ਦੇ ਗੋਲੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕੁੱਕ ਕਰੋ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰੋ।