ਆਪਣੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲੀ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹਲਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣੇ ਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਜ਼ੀਅਮ, ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ, ਵਾਇਟਾਮਿਨ B-6, ਓਮੈਗਾ 3, ਓਮੈਗਾ 6, ਫ਼ੈਟੀ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਲਦੀ ਨੈਚੂਰਲ ਹੀਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਦੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਕਿਊਮਿਨ। ਇਹ ਹਲਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਗੁਣ ਕਾਰਨ ਹਲਦੀ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਲਦੀ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਕਿਊਮਿਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਡਲਿਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੋਨ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਜ਼ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਣ ਅਤੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਬੋਨ ਸੈੱਲਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਪਲਾਈਡ ਮੈਟੀਰੀਅਲਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਟਰਫ਼ੇਸਿਜ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ‘ਚ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੋਨ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਾਈਡ ਇਫ਼ੈਕਟਸ ਵੀ ਹਨ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਡ-ਅਫ਼ੈਕਟ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਖੋਜਕਾਰ ਇਸੇ ਯਤਨ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਾਈਡ-ਇਫ਼ੈਕਟ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜੋ ਬੋਨ ਡੈਮੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਲਦੀ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰਕਿਊਮਿਨ ‘ਚ ਐਂਟੀਔਕਸੀਡੈਂਟਸ, ਐਂਟੀ-ਇਨਫ਼ਲੇਮੇਟਰੀ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਲਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੰਬੋਜ