ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਐਂਟੀ ਔਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਬਰ ਤੱਤ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਫ਼ੈਦ ਵਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਤੇ ਸੰਘਣੇ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਿਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਕਾਲਾ – ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੋਰੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਕਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ‘ਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੋਰੀ ਤੇਲ ‘ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਸਫ਼ੈਦ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਕਰੇ ਕਾਲਾ – ਸਫ਼ੈਦ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਰੀ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ 15-20 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ‘ਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਆਂਵਲਾ ਤੇਲ ਦੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ‘ਚ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ‘ਚ ਲਾਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਫ਼ੈਦ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਸੰਘਣਾ – ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣੇ, ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਂਵਲਾ, ਸ਼ਿਕਾਕਾਈ ਅਤੇ ਰੀਠਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪੀਸ ਲਓ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ‘ਚ ਇਸ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲਓ। ਤੇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਾਲ ਸੰਘਣੇ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪੀਲੀਆ ਰੋਗ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਕਰੇ ਘੱਟ – ਤੋਰੀ ਦਾ ਰਸ ਪੀਲੀਆ ਰੋਗ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਸ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਬੂੰਦਾਂ ਨੱਕ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪੀਲਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਲੀਆ ਰੋਗ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚਿੱਟੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਖ਼ਤਮ – ਤੋਰੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਸਫ਼ੈਦ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਤੋਰੀ ਦੇ 15-30 ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲੇਪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਧੱਬੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੇਸਟ ਸ਼ਰੀਰ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕਈ ਰੋਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਰੇ ਖ਼ਤਮ – ਤੋਰੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਰਸ ਨੂੰ ਦੋ ਚਮਚ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਖੁਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਨ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਵਾਸੀਰ ਲਈ ਹੈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ – ਤੋਰੀ ਬਵਾਸੀਰ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਫ਼ਾਈਬਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਟ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ।
ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਦੂਰ – ਤੋਰੀ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਤੋਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦੇ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਪੀਸ ਕੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।