ਚੌਕਲੇਟ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਕ ਹੋਵੇ ਜਾ ਰੋਲ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਵਿੱਸ ਰੋਲ। ਇਹ ਖਾਣ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਆਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਕ ਕੀਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਮੱਗਰੀ
– 250 ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਸਕੁਟ
– ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਕੌਫ਼ੀ ਪਾਊਡਰ
– 80 ਗ੍ਰਾਮ ਚੌਕਲੇਟ ਸਿਰਪ
– ਦੋ ਚੱਮਚ ਬਟਰ (ਦੋ ਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ)
– 250 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੁੱਧ
– 40 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਰੀਅਲ
– 50 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ ਪਾਊਡਰ
– ਕੁਆਰਟਰ ਚੱਮਚ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ
– 20 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੁੱਧ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਇੱਕ ਬਲੈਂਡਰ ‘ਚ ਬਿਸਕੁਟ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਲਓ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬੌਲ ‘ਚ ਕੱਢ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ‘ਚ ਕੌਫ਼ੀ ਪਾਊਡਰ, ਚੌਕਲੇਟ ਸਿਰਪ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਬਟਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੌਲ ‘ਚ ਨਾਰੀਅਲ, ਚੀਨੀ, ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ, ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਬਟਰ ਅਤੇ 20 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਆਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਫ਼ਿਰ ਪਾਰਚਮੈਂਟ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਟਰ ਲਗਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਵੇਲੋ। ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫ਼ਿਲਿੰਗ ਦਾ ਪੇਸਟ ਪਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੈਫ਼ਰੀਜਰੇਟ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ‘ਚ ਕੱਟ ਲਓ। ਸਵਿੱਸ ਰੋਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਵ ਕਰੋ।