ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ‘ਚ ਭਾਰ ਘਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 9 ਤੋਂ 5 ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਓਵਰ ਵੇਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਫ਼ਿੱਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਰ ਘਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੌਕੀ – ਇਸ ‘ਚ ਵਸਾ ਭਾਵ ਫ਼ੈਟ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਵਾਇਟਾਮਿਨ C, ਵਾਇਟਾਮਿਨ B, ਵਾਇਟਾਮਿਨ K, ਵਾਇਟਾਮਿਨ E, ਆਇਰਨ, ਫ਼ੋਲੇਟ, ਮੈਗਨੀਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੋਰੀ – ਇਸ ਸਬਜ਼ੀ ‘ਚ ਪੂਰਨ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਵਾਇਟਾਮਿਨ A ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਟੈਬਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਪੂਰਨ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੱਦੂ – ਇਸ ‘ਚ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੈਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਵਰਕਆਊਟ ਮੀਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਯੁਕਤ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜੂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ – ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬ੍ਰੈੱਕਫ਼ੈਸਟ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ‘ਚ ਫ਼ੈਟੀ ਐਸਿਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚਰਬੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕ ਡਾਇਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਖ਼ਾਲੀ ਪੇਟ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਟਬਲਿਜ਼ਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਉਲਟਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਤ ਭੋਜਨ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ਼ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਮੈਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੰਬੋਜ