ਸਲਾਦ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਲਾਦ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਾਸ ਟਿਪਸ ਬਾਰੇ।
ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਲਾਦ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਦ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਚ ਜਾਂ ਡਿਨਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਓ। ਸਲਾਦ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਫ਼ਾਈਬਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਕਾਰਬਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਲਾਦ?
ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਿੰਪਲ ਸਲਾਦ ਖਾਓ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਲਾਦ ‘ਚ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੀਰਾ, ਟਮਾਟਰ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਬੀਟਰੂਟ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੈੱਜ ਸਲਾਦ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗਾ।
ਫ਼ਰੂਟ ਸਲਾਦ
ਫ਼ਰੂਟ ਸਲਾਦ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫ਼ਰੂਟ ਸਲਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਓ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਿੱਟ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰੂਟ ਸਲਾਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਹੈੱਲਥ ਪ੍ਰਾਬਲਮਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਪ੍ਰਾਊਟਸ ਸਲਾਦ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਲੰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਚ ਸਪ੍ਰਾਊਟਸ ਸਲਾਦ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪ੍ਰਾਊਟਸ ਸਲਾਦ ‘ਚ ਖੀਰਾ, ਟਮਾਟਰ, ਉਬਲੇ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪ੍ਰਾਊਟਸ ‘ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਟਾਮਿਨ ਸੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਐਕਟਿਵ ਫ਼ੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਦ ਤੋਂ ਕਰੋ ਪਰਹੇਜ਼
ਸਲਾਦ ‘ਚ ਕਰੀਮੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਲਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਨਾ ਮਿਓਨੇਜ਼ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਦ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਸੋਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੰਬੋਜ