ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ”ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
”ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਨਾਉਟੀਪਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕੋਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਰਹਾਂ।” ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀ ਵੀ ਟ੍ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਕੌਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ”ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ।”