ਆਂਵਲਾ ਕੋਈ ਆਮ ਫ਼ਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਸ਼ਧੀ ਫ਼ਲ ਹੈ ਆਂਵਲੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਔਕਸੀਡੈਂਟਸ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਣਗਿਣਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਂਵਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਟਾਮਿਨ C, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫ਼ਾਸਫ਼ੋਰਸ, ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ, ਕੈਰੋਟੀਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਾਇਟਾਮਿਨ A, E ਅਤੇ B ਕੌਮਪਲੈਕਸ, ਸੋਡੀਅਮ, ਫ਼ਾਈਬਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਂਵਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਂਵਲੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਂਵਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ …
1. ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ – ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਆਂਵਲਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਹਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਵਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
2. ਪੱਥਰੀ – ਬਦਲਦੇ ਲਾਈਫ਼ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਥਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਮੂਲੀ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਅਜਿਹਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
3. ਬਵਾਸੀਰ – ਬਵਾਸੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਰਦਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਂਵਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
4. ਖ਼ਾਂਸੀ ਜਾਂ ਕੌਫ਼ – ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਕੌਫ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪੀਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਾਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਂਵਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ।
5. ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ – ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਬ ਦੌਰਾਨ ਜਲਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
6. ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ -ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਂਵਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਆਂਵਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ