ਪਰੌਂਠੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਵੇਰ ਭੁੱਖ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਅਤੇ ਯਮੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾਓ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ।
ਸਮੱਗਰੀ
(ਆਟੇ ਲਈ)
ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ – 325 ਗ੍ਰਾਮ
ਨਮਕ – ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਚੱਮਚ
ਤੇਲ – ਇੱਕ ਚੱਮਚ
ਪਾਣੀ – 220 ਮਿਲੀਲੀਟਰ
(ਸਟੱਫ਼ਿੰਗ ਲਈ)
ਚਿਕਨ ਕੀਮਾ – 400 ਗ੍ਰਾਮ
ਨਮਕ – ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ
ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ – ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ
ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ – ਇੱਕ ਚੱਮਚ
ਮੱਖਣ – ਦੋ ਚੱਮਚ
ਅਦਰਕ-ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ – ਦੋ ਚੱਮਚ
ਹਰੀ ਮਿਰਚ – ਦੋ ਚੱਮਚ
ਟਮਾਟਰ ਪਿਊਰੇ – 250 ਗ੍ਰਾਮ
ਲਾਲ ਮਿਰਚ – ਦੋ ਚੱਮਚ
ਚੀਨੀ – ਦੋ ਚੱਮਚ
ਕਾਜੂ ਦਾ ਪੇਸਟ – ਦੋ ਚੱਮਚ
ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ – ਦੋ ਚੱਮਚ
ਫ਼ਰੈੱਸ਼ ਕਰੀਮ – ਦੋ ਚੱਮਚ
ਸੁੱਕੀ ਮੇਥੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ – ਦੋ ਚੱਮਚ
ਧਨੀਆ – ਦੋ ਚੱਮਚ
ਨਮਕ – ਇੱਕ ਚੱਮਚ
ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ – ਵੇਲਣ ਲਈ
ਤੇਲ – ਬਰੱਸ਼ਿੰਗ ਲਈ
ਵਿਧੀ
(ਆਟੇ ਲਈ)
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੌਲ ਵਿੱਚ 325 ਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਚੱਮਚ ਨਮਕ, ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਤੇਲ, 220 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਰਮ ਆਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨ ਲਓ।
(ਸਟਫ਼ਿੰਗ ਲਈ)
ਦੂਜੇ ਬੌਲ ਵਿੱਚ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿਕਨ ਕੀਮਾ, ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਨਮਕ, ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਮੈਰੀਨੇਟ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੱਮਚ ਮੱਖਣ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੋ ਚੱਮਚ ਅਦਰਕ-ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਪਾ ਕੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਤਕ ਪਕਾਓ। ਹੁਣ ਦੋ ਚੱਮਚ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਹਿਲਾਓ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਟਮਾਟਰ ਪਿਊਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤਕ ਪੱਕਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੱਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਦੋ ਚੱਮਚ ਚੀਨੀ, ਦੋ ਚੱਮਚ ਕਾਜੂ ਦਾ ਪੇਸਟ, ਦੋ ਚੱਮਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲਾਓ। ਹੁਣ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚਿਕਨ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੱਮਚ ਫ਼ਰੈੱਸ਼ ਕਰੀਮ, ਦੋ ਚੱਮਚ ਸੁੱਕੀ ਮੇਥੀ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ, ਦੋ ਚੱਮਚ ਧਨੀਆ, ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਤਕ ਪਕਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ।
(ਬਾਕੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ)
ਗੁੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆਟੇ ‘ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋਈਆਂ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਲੋਈਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫ਼ੈਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਚੱਮਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਟਫ਼ਿੰਗ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟਫ਼ਿੰਗ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਪਾਵੇ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਜਿਹਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੈਲਾਓ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵੇਲਣੇ ਨਾਲ ਪਰੌਂਠੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਲ ਲਓ। ਤਵੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਰੌਂਠਾ ਪਾ ਕੇ ਘੱਟ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਤਕ ਸੇਕ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟੋ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਫ਼ੈਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਸੇਕੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਦੋਬਾਰਾ ਤੇਲ ਫ਼ੈਲਾਓ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੇਕ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ ਤਕ ਪਕਾਓ। ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਪਰੌਂਠਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਸ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰੋ।
ਰੈਸਪੀ