ਖ਼ਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 32 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁਟ 9 ਇੰਚ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖ਼ੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੈਰੀਕਨ/ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖ਼ੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ/ਵਿਜ਼ਟਰ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-707-567-3168 ਜਾਂ +91-95019-24600 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।