ਸਮੱਗਰੀ
200 ਗ੍ਰਾਮ ਖੰਡ
ਪਾਣੀ 350 ਮਿਲੀਲੀਟਰ
ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਚਮੱਚ
ਬਰੈੱਡ
ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼
ਦੁੱਧ 60 ਮਿਲੀਲੀਟਰ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਇੱਕ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਮਿਕਸ ਕਰੋ। ਬਰੈੱਡ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁੱਕੜੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰੈੱਡ ਦੇ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਆਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਫ਼ਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਕੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਹੋਣ ਤਕ ਫ਼ਰਾਈ ਕਰੋ। ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ 30 ਮਿੰਟ ਤਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਡ੍ਰਾਈ ਫ਼ਰੂਟ ਨਾਲ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਗ਼ੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਸਰਵ ਕਰੋ।