ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਲੜਕੀ,ਉਮਰ 36 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁਟ 3 ਇੰਚ, Double MA (Punjabi & English), B.ED, M.Sc. IT,MCA, Diploma of Nanny Care & IELTS, Private school ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ, 37 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: [email protected]ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 647-323-1116 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
*** 1367 ***