ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਸੈਣੀ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 34 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਅਮੈਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ/ਅਮੈਰਿਕਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਂਨ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: balisaini2284@gmail.com ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-860-833-9913 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
*** 1367 ***