ਮਟਰ ਅਜਿਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਸਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਟਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇ ਹੈਲਦੀ – ਮਟਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਮੈਗਨੀਜ਼ੀਅਮ, ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਡ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਕਰੇ ਕੰਟਰੋਲ – ਮਟਰ ‘ਚ ਲੋ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈਲਦੀ ਫ਼ੂਡ ਔਪਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਫ਼ਾਈਬਰ ਰਿਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰੇ ਦੂਰ – ਮਟਰ ‘ਚ ਆਇਰਨ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੀਮੀਆ (ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ) ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣਾਏ ਮਜ਼ਬੂਤ – ਮਟਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਫ਼ਿਟ ਰਹਿਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ – ਮਟਰ ‘ਚ ਕੈਰੋਟੇਨੌਇਡ ਪਿਗਮੈਂਟ ਲਿਉਟਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਟਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁਧਾਰੇ – ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਚਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਟਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਫ਼ਾਈਬਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣ ੇ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਘਟਦੈ ਭਾਰ – ਫ਼ਾਈਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਮਟਰ ਪੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਭਰਿਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ