ਸਮੱਗਰੀ
ਥਾਈ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸੂਪ ਲਈ (ਪੰਜ ਕੱਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ)
ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਿਆਜ਼
ਦੋ ਕੱਪ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਜਰਾਂ
ਛੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ
ਦੋ ਬੈਗ ਹਰੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ
ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਲੂਣ
ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ
ਦੋ ਚੱਮਚ ਘੱਟ ਫ਼ੈਟ ਵਾਲਾ ਮੱਖਣ
ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਲਸਣ
ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਬਰੀਕ ਕੱਟੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ
ਕੁਆਰਟਰ ਕੱਪ ਬਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹਰੇ ਪਿਆਜ਼
ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਅੱਧੀਆਂ ਉਬਲੀਆਂ ਖੁੰਬਾਂ
ਦੋ ਚੱਮਚ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹਰਾ ਧਨੀਆ
ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟੀ ਪਾਲਕ
ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਸਲਾਇਸਡ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਬੇਬੀ ਕੌਰਨ
ਇੱਕ ਕੱਪ ਬੀਨ ਪੁੰਗਰੀ ਹੋਈ
ਇੱਕ ਕੱਪ ਟੋਫ਼ੂ
ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਵਿਨੇਗਰ
ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸੋਇਆ ਸੌਸ
ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਲੂਣ
ਵਿਧੀ – ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਨਾਨ-ਸਟਿਕਿੰਗ ਪੈਨ ‘ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਬਾਲਾ ਦਿਓ। ਛਾਣਨੀ ‘ਚ ਛਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਨ ‘ਚ ਮੱਖਣ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਲਸਣ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਹਰੀ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਘੱਟ ਸੇਕ ‘ਤੇ ਭੁੰਨੋ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੇਕ ‘ਤੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਤਕ ਪਕਾਓ। ਹੁਣ ਥਾਈ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸਟੌਕ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਪਰੋਸੋ।