ਆਲੂ ਦੀ ਭੁਜੀਆ, ਕਚੋਰੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਆਚਾਰ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲੂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਲੂ ਦਾ ਆਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ।
ਸਮੱਗਰੀ
– ਚਾਰ ਮੀਡਿਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਲੂ
– ਦੋ ਛੋਟੇ ਚੱਮਚ ਰਾਈ ਪਾਊਡਰ
– ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਅਮਚੂਰ ਪਾਊਡਰ
– ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚੱਮਚ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ
– ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚੱਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ
– ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ
– ਸੁਆਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਮਕ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਉਬਾਲ ਲਓ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਓ। ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੁੱਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਕੱਟ ਲਓ। ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆਲੂਆਂ ‘ਚ ਅਮਚੂਰ, ਹਲਦੀ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਰਾਈ ਅਤੇ ਨਮਕ ਮਿਲਾਓ। ਤੇਜ਼ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ‘ਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਆਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਾਓ। ਆਲੂ ਦਾ ਆਚਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਨੀ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਵੀ ਇਸ ‘ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਤਕ ਧੁੱਪ ‘ਚ ਰੱਖੋ। ਦਿਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਾਲੇ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਲੂ ਦਾ ਇਹ ਆਚਾਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।