ਰਸੀਲਾ ਅਤੇ ਖੱਟੇ-ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲਾ ਪਾਈਨ ਐਪਲ ਭਾਵ ਅਨਾਨਾਸ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਫ਼ਲ ਹੈ। ਅਨਾਨਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਟੀ-ਔਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਾਈਨ ਐਪਲ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਨਾਨਾਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ …
ਸਟਰੌਂਗ ਇਮੀਊਨਿਟੀ – ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਨਾਨਾਸ ਇੱਕ ਖੱਟਾ ਫ਼ਲ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ‘ਚ ਵਾਇਟਾਮਿਨ-C ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਜਰੀ ‘ਚ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ – ਇੱਕ ਰੀਸਰਚ ‘ਚ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਈਨ ਐਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ‘ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਣ-ਫ਼ਿਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨੈਚੁਰਲ ਫ਼ੈਟ ਬਰਨਰ – ਪਾਈਨ ਐਪਲ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤਕ ਭਰਿਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਫ਼ੈਟ ਬਰਨਰ ਹੌਰਮੋਨਜ਼ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਬੈਲੇਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ – ਅਨਾਨਾਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਮੈਗਨੀਜ਼ੀਅਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਨਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੀਸਰਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਨਾਨਾਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ – ਪਾਈਨ ਐਪਲ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀ-ਔਕਸੀਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੰਬੋਜ