ਜਲੰਧਰ – ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਬਾਥੂ ਦਾ ਸਾਗ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਥੂ ਦਾ ਸਾਗ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਥੂ ਵਾਇਟਾਮਿਨ-A ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਤਰਾ ਬਾਥੂ ‘ਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ‘ਚ ਵਾਇਟਾਮਿਨ-B ਅਤੇ C ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਥੂ ‘ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫ਼ਾਸਫ਼ੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਣੇ ‘ਚ ਸੁਆਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਾਇਟਾਮਿਨਜ਼ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਲੋਹਾ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ – ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਬਾਥੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ‘ਚ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ – ਬਾਥੂ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ੈਦ ਸਾਗ, ਖੁਜਲੀ, ਦਾਦ, ਫ਼ੋੜੇ, ਕੁਸ਼ਠ ਰੋਗ ਆਦਿ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਿੱਤ ਬਾਥੂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਥੂ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਬਾਥੂ ਫ਼ਾਈਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਪਾਚਨਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ – ਬਾਥੂ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਬਾਥੂ ‘ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ, ਮੈਗਨੀਜ਼ੀਅਮ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਥੂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁਸਤੀ-ਫ਼ੁਰਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਦੂਰ ਕਰੇ ਘਾਟ – ਬਾਥੂ ‘ਚ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਬਾਥੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਅਨਿਯਮਤਤਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ‘ਚ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ – ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਾਥੂ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਡਨੀ ‘ਚ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ‘ਚ ਸਟੋਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਚ ਵੀ ਬਾਥੂ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ – ਬਾਥੂ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਬਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਥੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਥੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੀਲੀਏ ‘ਚ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ – ਬਾਥੂ ਦੇ ਸਾਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਮਰਜ਼ ‘ਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਬਾਥੂ ਪੀਲੀਏ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਪੇਟ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਾਥੂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਮਾ ਦਰੁੱਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟ ਦਰਦ ‘ਚ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ‘ਚ ਲਾਹੇਵੰਦ – ਬਾਥੂ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ‘ਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥੂ ਦੇ ਸਾਗ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰੋਗ – ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸਬੰਧੀ ਰੋਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਾਥੂ ਦਾ ਸਾਗ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ