ਬਬੂਲ ਜਾਂ ਕਿੱਕਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੰਡੇਦਾਰ ਰੁਖ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਬੂਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਬੂਲ ਦੀਆਂ ਫ਼ਲੀਆਂ 7 ਤੋਂ 8 ਇੰਚ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਚਪਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਬੂਲ ਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਬੂਲ ਆਪਣੇ ਅਦਭੁੱਤ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੌਸ਼ਕ ਤੱਤ, ਵਾਇਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਬਬੂਲ ‘ਚ 4.28 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਇਰਨ, 0.902 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਮੈਗਨੀਜ਼, 13.92 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, 6.63 ਗ੍ਰਾਮ ਵਸਾ ਜਾਂ ਫ਼ੈਟ ਅਤੇ 0.256 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਬੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ – ਇਸ ਨੂੰ ਕਾੜ੍ਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤਕ, ਗੂੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ 5 ਤੋਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤਕ ਅਤੇ ਚੂਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ 3 ਤੋਂ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਤਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਬੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦੇ …
ਬਬੂਲ ਦੀ ਗੂੰਦ ਸ਼ਰੀਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ – ਬਬੂਲ ਦੀ ਗੂੰਦ ਪਿਤ ਅਤੇ ਵਾਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੀ, ਖ਼ੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਬੂਲ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਗੂੰਦ ਅਤੇ ਛਿੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ – ਬਬੂਲ ਦੀ ਫ਼ਲੀ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ‘ਚ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਾਓ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ‘ਚ ਲਾਭ – ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਬਬੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਬੂਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੀਸ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੂੰਹ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਲਈ – ਮੂੰਹ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਬੂਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਬਬੂਲ ਦੀ ਛਿੱਲੜ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਚੂਰਣ ਬਣਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਛਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਛਾਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ – ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਬੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਬੂਲ ਦੀ ਫ਼ਲੀ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦੀ ਰਾਖ਼ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਚ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੰਦਾਂ ‘ਚ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਬੂਲ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਕਾੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ‘ਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ – ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਬੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਬੂਲ ਦੀ ਗੂੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਪੀਸ ਲਵੋ। ਛੋਟੇ ਬੇਰ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚੂਸਣ ਨਾਲ ਖੰਘ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਬੂਲ ਦੇ ਗੂੰਦ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੁੱਕੜੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੂਸਣ ਨਾਲ ਖੰਘ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ