ਸਮੱਗਰੀ
300 ਗ੍ਰਾਮ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖਜੂਰਾਂ
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚੱਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ
ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਚੱਮਚ ਧਨਿਆ ਪਾਊਡਰ
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚੱਮਚ ਸੌਂਫ਼ ਪਾਊਡਰ
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚੱਮਚ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਊਡਰ
ਇੱਕ ਕੱਪ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ
ਨਮਕ ਸੁਆਦ ਮੁਤਾਬਿਕ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਆਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਪੈਨ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੋ। ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਸ ‘ਚ ਖਜੂਰਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਖਜੂਰਾਂ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਓ। ਫ਼ਿਰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ‘ਚ ਖਜੂਰਾਂ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਧਨਿਆ ਪਾਊਡਰ, ਸੌਂਫ਼ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ।
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਟੋਰੀ ‘ਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ‘ਚ ਖਜੂਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਣ। ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਆਚਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਚਾਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਚਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਚਾਰ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਆਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।