ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਬਰਾੜ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 29 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫ਼ੁੱਟ 1 ਇੰਚ, B.A., Certificate 4th in commercial cookery, Diploma & Advance Diploma in Leadership & Management, Diploma & Advance Diploma of hospitality Management (Australia) ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ/ਅਮੈਰੀਕਨ/ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇEਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ:prabhjas89@gmail.com ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-365-778-8227 ਜਾਂ +91-97810-40953 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
**1379**