News Credit :jagbani(punjabkesar)

ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਬਾਦਾਮਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਡਰਾਈ ਫ਼ਰੂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫ਼ਾਈਬਰ, ਮਿਨਰਲਜ਼, ਵਾਇਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪੇਟ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਖਾਣ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਛੋਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ – ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ‘ਚ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਰਾਤ ਭਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ।

ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਹਤ – ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ‘ਚ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾਈਬਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਕੇ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਰਪੂਰ ਐਨਰਜੀ – ਛੋਲੇ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਯੂਰਿਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇ – ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੜ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰ ਵਧਾਏ – ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਸਲਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਕਿਡਨੀ ਰਹੇ ਸਿਹਤਮੰਦ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਛੋਲੇ ਕਿਡਨੀ ‘ਚੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਾਲਟ ਕੱਢਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚਾਅ – ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਲ – ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਭਿੱਜੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ – ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਟੈਬਲਿਜ਼ਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ – ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਬੈੱਸਟ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਕੰਬੋਜ