Image Courtesy :facebook

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ – ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਣ ਬੰਦ ਪਿਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ 117 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅੰਤਰਕਾਲ ਤੋਂ੬ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈ੬ਡ ਦੇ ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈ੬ਡ ਅਤੇ ਵੈੱਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀਆ੬ ਟੀਮਾਂ੬ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ੬ ਪਹਿਲੇ ਟੈੱਸਟ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਟੈੱਸਟਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈੱਸਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ੬ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈੱਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀ੬ ਰੈ੬ਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਣ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ੬ ਹੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੈਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈ੬ਡ ਵਿਚਾਲੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਨ ਡੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ੬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ੬ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਗਲੈ੬ਡ ਅਤੇ ਵੈੱਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈੱਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ੬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ੬ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਣ ਲਿਆਂ੬ਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਵੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇੰਗਲੈ੬ਡ ਅਤੇ ਵੈੱਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਇਕਾਂ੬ਤਵਾਸ ਸਮਾ੬ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ੬ ਵਿਚਾਲੇ ਅਭਿਆਸ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ ਟੈੱਸਟ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੈੱਸਟ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ੬ ਵੱਡਾ ਟੈੱਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ੬ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਰਿਸ਼ਦ (ICC) ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਣ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ੬ ਵਲੋਂ ਗੇਂਦ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਲਾਰ ਜਾਂ ਥੁੱਕ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੇ੬ਂਦਬਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਦਾਤ ‘ਤੇ ਕਿਵੇ੬ ਕਾਬੂ ਪਾਉ੬ਂਦੇ ਹਨ। ICC ਨੇ ਹਾਲਾਂ੬ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉ੬ਂਕਿ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ੬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਆਦਤ ਹੈ।
ICC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਿਹਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਗੇਂਦ ‘ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਲਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ੬ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਪਾਇਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ੬ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਣਗੀਆਂ। ਗੇਂਦ ‘ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਲਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਣਜਾਂਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ੬ ਨਹੀਂ੬, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਅੰਪਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ੬ ਪਹਿਲਾ੬ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ੬ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਟੈੱਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ICC ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ੬ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ICC ਨੇ ਟੈੱਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲੱਛਣ ਦਿਸਣ ‘ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇਜਜ਼ਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈ੬ਡ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ੬ ਪਹਿਲਾਂ੬ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲੱਛਣ ਦਿਸਣ ‘ਤੇ ਮੈਚ ਰੈਫ਼ਰੀ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ੬ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆ੬ ਦੇ ਕਾਰਣ ICC ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਟੀ ਮੈਚ ਅੰਪਾਇਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੈਨਲ ਦੇ ਘੱਟ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚਾ੬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀਮਾ੬ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ DRS ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਣ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ICC ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ICC ਟੈੱਸਟ ਚੈ੬ਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਣ ਟੈੱਸਟ ਚੈ੬ਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਮੈਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ੬ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ੬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਟੈੱਸਟ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।