Image Courtesy :jagbani(punjabkesar)

ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਲੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੋਧ ਬਾਅਦ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਕਲੌਟਸ ਜੰਮਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਵਾਲੇ ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ ਜਾਂ ਹੌਰਮੋਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਫ਼ਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ੋਧ ਕਰਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ੋਧਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਕਲੌਟਸ ਜੰਮਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਰਮੋਨ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਕਲੌਟਸ ਜੰਮਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੌਰਮੋਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋਖ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਧਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾਹੈ ਕਿ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਕਲੌਟਸ ਜੰਮਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਐਂਡੋਕ੍ਰਿਨੋਲੌਜੀ ਨਾਮਕ ਪਤਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ੋਧ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੋਧਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡੈਨੀਅਲ ਸਪ੍ਰਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।”
ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ