ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 36 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ੰA, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ: 1-438-401-7192 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
*** 1408 ***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਗਰੇਵਾਲ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 33 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ, Master’s in Civil Engineering ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ ਪੜ•ੀ-ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡਾ/ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ; gurkaur1009@gmail.com ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-919-803-7418 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
***1408***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸੇਖੋਂ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 28 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ, Bechelor in Commerce and TISS Guwahati ਕਾਲਜ ਤੋਂ Master’s in Social Antnropology ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲਈ US/Canadian ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ•ੀ-ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸਨੁੱਖੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਭੈਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਾਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-559-269-4614 ਜਾਂ 1-559-905-5209 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
***1408***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 31 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ, Diploma in Electronics, ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ/ਸਟੂਡੈਂਟ/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ (ਬਿਨਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ) ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਸਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-236-412-4068 ਜਾਂ 1-778-840-7295 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।
***1408***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 33 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ, ਐਮ.ਬੀ. ਏ., ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਰਹੇ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਵੈਸ਼ਨੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ•ੀ-ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-671-3807 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1407***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 30 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ, University of British Columbia, ਵੈਨਕੂਵਰ (ਕੈਨੇਡਾ) ਵਿੱਚ ਐਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ•ੀ-ਲਿਖੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-306-203-1496 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ। +91-97815-04207 (Whattsapp Only )
***1408***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 37 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 8 ਇੰਚ, ਪੜ•ੇ-ਲਿਖੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੁੱਖੇ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਲਈ ਪੜ•ੀ-ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ/ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਈ ਲੜਕੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-206-258-9617 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1408***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 29 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ, ਸੋਹਣਾ-ਸੁਨੱਖਾ, ਐਮ. ਬੀ. ਏ., ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲਈ ਪੜ•ੀ-ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-800-1913 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।
***1408***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 29 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ, ਪੜ•ੀ-ਲਿਖੇ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ, ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-250-863-5515 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1408***
ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਉਪਲ, ਲਕੜਾ, ਉਮਰ 24 ਸਾਲ, ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੋਏ, ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੋਹਣੇ-ਸੁਨੱਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗੈਂ੍ਰਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ•ੀ-ਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀ-ਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਲੜਕੀ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-778-926-0753 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
***1408***Jat Sikh family seeks a suitable match for their daughter, 30 yrs. old, Canadian born, Bachelor in Bussiness Adminstration, working in her own field, family oriented, beautiful. The boy should be Jat Sikh, equally educated & employed, family oriended. Please send your biodata & recent picture to: kabalhundar@hotmail.com or call: 1-604-825-1440
***1408***
Jat Sikh parents seeks a suitable match for their daughter, 39 yrs. old, 5′-7″ tall, Extemely beautiful, Unversity educated, working in health care field (Ontaria), Canadian born, unmarried. The boy should be university graduate, Jat Sikh, well settled. Call: 1-519-401-3084.
***1408***
Lubana Sikh family seeks a professional qualified match for their Canadian citizen son, 1985 born, 6′ tall, handsome, clean-shaven, B.Tech., PG computer security and networking, working with govt. of Ontario, Department in Toronto, own house in Toronto. Girl should be Canadian Citizen or PR. Please send your bio-data and recent pictures at whatsapp # 647-642-3051 or email at: singhjas2013@gmail.com
***1408***
Jat Sikh parents invite matrimonial alliance for their son, 27 yrs. old, 6′-2″ tall, born in UK, Canadian Citizen, BBA, MBA and CPA degree holder, belongs to a very nice family. The girl should be from Canada, professionally qualified, beautiful and with family values. Please email recent pictures and bio-data to: rajsmagh@hotmail.com or call 416-616-5193
***1408***
Sharma family seeks a suitable match for their son, 38 yrs. old, 5′-9″ tall, Canadian Citizen, graduate, doing good job, handsome, divorcee. The girl should be beautiful, educated, family oriented and willing to relocate to Brampton. Girl on student visa/visitor/work permit can be considered. Please send your biodata & recent picture to: parassharma1948@yahoo.com or call: 437-245-1506
***1408***
Jat Sikh boy, 43 yrs. old, 5’-11″ tall, Master’s in commerce, running his own business, very well settled in Ontario, well versed in both cultures. The girl should be good looking, family oriented, educated, well versed in both cultures. Please send your biodata & recent picture: kuldeepsingh338@outlook.com
***1408***