Image Courtesy :jagbani(punjabkesari)

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਨਾਅ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਨਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ਼ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਨਾਅ ਜਲਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰੋ
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕੌਫ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਕਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ।
ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਨਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ
ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ – ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਲਿਖਣਾ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ, TV ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਬੂ – ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਦਿਮਾਗ਼ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੋ – ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੂਝਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ – ਹੁਣ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਪਚਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਹ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਅ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿਓ – ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋਗੇ।
ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੋਲੋ – ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕੋ ਨਾ ਸਕੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸ਼ੀਘਰ ਪਤਨ, ਸ਼ੂਗਰ, ਲਕਵਾ, ਅਧਰੰਗ, ਗਠੀਆ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਊਕੋਰੀਆ, ਮਾਂਹਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਕਮੀ, ਲਿਵਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬੀ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਨ, ਖਾਣਾ ਨਾ ਪਚਣਾ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣੀ, ਸੰਗਰਹਿਣੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਗਾਂ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬੀ, ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ, ਮਿਰਗੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਸੇਕ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਮੋਨੀਆ, ਕਾਲੀ ਖੰਗ, ਦਮਾ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਜ, ਮੁਹਾਂਸੇ, ਛ੍ਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਦਵਾਖ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰੀ ਵਰਧਕ (ਆਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਨੁਸਖ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 150 ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣ। ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਫ਼ੌਲਾਦੀ ਨੁਸਖ਼ਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੋਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ 416-992-5489 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।