ਮਜਹਬੀ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 26 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ, ਬੀ. ਡੀ. ਐਸ., ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੇਲਿਖੇ, ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: : manjit@yahoo. com  ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-438-772-3949 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

***1440***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 32 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5  ਫ਼ੁੱਟ 6 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, B.Sc. Biotech, Project Management, Supply Chain Management, ਆਪਣੇ ਫੀਲਡਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇਲਿਖੇ, ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। BC ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ whatsapp ਕਰੋ: 1-778-776-9422 (whatsapp)

***1440***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਗਰੇਵਾਲ ਲੜਕੀ, ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ 1993, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 5 ਇੰਚ, Nanny  ਅਤੇ Nursing ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਸੋਹਣੀਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੇਲਿਖੇ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਭੈਣ  ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲਡ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ Super Visa ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 647-234-9082 ਜਾਂ +91-94173-67674 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

***1440***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ, ਜਨਮ 1980, ਕੱਦ 6 ਫ਼ੁੱਟ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੰਮਪਲ, Microsoft Network Associate (CCNC), ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੰਮਪਲ, ਪੜ੍ਹੀਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀਸੁਨੱਖੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਫ਼ੁੱਟ 7 ਇੰਚ, ਕੱਦ ਵਾਲੀ, 32-36 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-572-8566 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

***1440***

ਰਵੀਦਾਸੀਆ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 40 ਸਾਲ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਭਤੀਜੀ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ, ਵਿਧਵਾ (ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ) ਬੀ.., ਬੀ.ਐਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 437-245-9040 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

***1440***

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੈਸ਼ਨੋ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 29 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 3 ਇੰਚ, India ਤੋਂ Dentist, Master’s from Canada, Dental Assistant ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ (British columbia ਨੂੰ ਪਹਿਲ) ਤੋਂ ਵੈਸ਼ਨੋ, professionally qualified & employed (Dentist/Doctor) ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: rajwant_bajwa@yahoo.com ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-786-8553 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਜਾਂ whatsapp ਕਰੋ। 

***1440***

 ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਲੜਕੀ, ਉਮਰ 30 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫ਼ੁੱਟ 8 ਇੰਚ, Master’s in Punjabi, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ (ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ), ਪਰਿਵਾਰਕ, ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ, ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ/ਅਮੈਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪੜ੍ਹੇਲਿਖੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲੜਕੇਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: balkarandhaliwal7@gmail.com ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 437-996-4760

***1440***

ਨਾਈ ਸਿੱਖ ਇਕਲੌਤਾ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 31 ਸਲ, ਕੱਦ 6 ਫ਼ੁੱਟ 1 ਇੰਚ, M.C.A. (India) web designing (Canada), ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ P.R., ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹੀਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ Canada ਅਤੇ Australia ਵਿੱਚ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਹਨ। ਮਾਤਾਪਿਤਾ Govt. Job ਤੋਂ Retired ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1-604-441-0213 ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਡੈਟਾ ਅਤੇ ਪਿਕਚਰ whatsapp ਕਰੋ: +91-97798-42728 

***1440***

ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੜਕਾ, ਜਨਮ 1991, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ. ਆਰ., B. Tech (IT) &  M. Tech. (IT),  ਆਪਣੀ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਸੋਹਣੇਸੁਨੱਖੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀਲਿਖੀ, ਸੋਹਣੀਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 91+99990-53028 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। 

***1440**

ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਲੜਕਾ, ਉਮਰ 32 ਸਾਲ, ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 10 ਇੰਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ, Diploma in Construction, ਵੈਸ਼ਨੋ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਸੁਨੱਖੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਵਿਜ਼ਟਰ/ਸਟੂਡੈਂਟ/ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ/ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ/ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਾਤਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 416-909-5017 ਜਾਂ 1-778-779-3297 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

***1440***

Jat Sikh Ramgarhia family seeks a suitable match for their son, 29 yrs. old, 6’-3” tall, clean shaven, raised in Canada, professional engineer, working in reputed corporation. The girl should be tall, slim, professionally qualified, family oriented, born or raised in Canada. Please send your biodata & recent picture to: gdrandhawa@hotmail.com or call: 1-778-552-7616

***1440***

Ad-dharmi (Ravidasia) parents seek a suitable match for their son, 31 yrs. old, 6’ tall, Canadian Citizen, degree in supply Chain Managment, certification for Harward University, woworking in his own field, handsome, non-drinker, non-smoker. The girl should be Canadian immigrant/citizen, well educated, beautiful and family oriented. Please send your bio data and recent pictures to whatsapp: 1-780-907+-2140 or call for details.

***1440**

Well settled Jat Sikh family from California seeks a suitable US/Canada based match for their US born son, 30 yrs. old, 6′ feet tall, turbaned, non drinker, degree in Computer Science, working as Senior Engineer in IT,  admitted to part time MBA program. The girl should be US/Canadian citizen/ Green card holders/work permit only. Please send your biodata &recent pictures to: g2021singh@gmail.com or call:1-916-572-8289

***1440 ***

Jat Sikh parents invites matrimonial alliance for their daughter, raised in Canada, 29 yrs. old, 5’-8″ tall, BBA,MBA, working as Finance Manager in reputed MNC in Toronto.The boy should be clean shaven born or raised in Canada, professionally qualified, preferably from GTA. Please send detailed bio data with recent picture to: narinsan2003@yahoo.com or call: 416-712-3639

***1440***

Kashyap Rajput Seeks a Suitable match for their daughter,31 yrs. old, 5′-5″ tall, Canadian PR, well educated family,  divorcee. The boy should be Canadian PR or on work permit preferably in Vancouver or nearby area. Caste no bar. Please Send your biodata & recent pictures on Whats App:+91-887294-0555 (India) or call::1-604-835-1470

*** 1440 ***

Jat Sikh family seeks a suitable match for their daughter, 29 yrs. old, 5’-5” tall, slim, beautiful, working full time as a Dentist Doctor in BC. The boy should be Canadian, well educated, professionally employed and must be from a Jat Sikh family. Please send your bio-data and recent picture to: rsinghsurrey@gmail.com

***1440***

Prajapati (Ghumar), educated, handsome boy, 32 yrs. old, 5’-7” tall, living in India belongs to a good family. The girl should be Canadian immigrant/Citizen and family oriented. Please send your bio-data and recent picture to whatsapp: 438-345-1480 or call for more details.

***1437***

Ramgarhia Sikh parents seek a suitable match for their son, 1989 born, 5’-6” tall, raised in Canada, B.Com. from Ryrson University Toronto, handsome, having good family values, well versed in both cultures. The girl should be beautiful, well educated family oriented. Caste no bar. Please send your bio-data & recent picture to: harjeetmatharu@hotmail.com or call 647-909-2139

***1440***

Jatt Sikh parents invite matrimonial alliance for their daughter, 31 yrs. old, 5’-6″ tall, Canadian PR, Working as accountant assistant, family oriented. Whole family is well settled in Vancouver BC. The boy should be professionally qualified, employed, non- drinker. Vancouver area preffered. Respond with full bio data and picturesto:  kjkaur713@gmail.com or WhatsApp. 1-604 500-3743

*** 1440 ***

Mehmi/Mahey family seeks a suitable match for their daughter,18.08.1987 born, 5’ tall, fair, beautiful, M.D.(Dermatologist), working in Mumbai in a repuated clinic. The boy should be Canadian immigrant or citizen/from India, equally qualified & employed, well settled. Please send your biodata & recent picture on Whats App. +91-98728-08030 or 416-346-0450

*** 1440 ***