ਕਹਾਣੀਆਂ

ਕਹਾਣੀਆਂ

ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਮੌਤ

ਬਨਾਰਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ ਹਸਰਤ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ, ਪਰ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹ ਲਿਆ।...