ਰਸੋਈ ਘਰ

ਰਸੋਈ ਘਰ

ਚੀਜ਼ ਆਮਲੇਟ

ਸਮੱਗਰੀ 4 ਆਂਡੇ 6 ਬਰੈੱਡ 2 ਚਮਚ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ 3 ਚਮਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 2 ਚਮਚ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਗਾਜਰ ਧਨੀਆ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ 3 ਚਮਚ ਦੁੱਧ ਤੇਲ ਲੂਣ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਭ ਤੋਂ...

ਘਰੇਲੂ ਟਿਪਸ

ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੜਕੜਾਹਟ: ਉੱਠਣ-ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਗੋਡੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੋਢੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਧਾ...

ਨੱਲੀ ਨਿਹਾਰੀ

ਸਮੱਗਰੀ - 2 ਕੱਪ- ਮਟਨ 5 ਛੋਟੇ ਚਮਚ- ਅਦਰਕ, ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ 2 ਕੱਪ- ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ 2 ਛੋਟੇ ਚਮਚ- ਜਾਵਿਤਰੀ 2 - ਤੇਜ਼ ਪੱਤੇ 2-...

ਅੰਡਾ ਕਰੀ

ਸਮੱਗਰੀ 3 - ਉਬਲੇ ਅੰਡੇ 2 - ਪਿਆਜ਼ ਬਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ 2- ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਬਰੀਕ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 1 ਚਮਚ- ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਅੱਧਾ ਕੱਪ- ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅੱਧਾ ਚਮਚ-...

ਘਰੇਲੂ ਟਿਪਸ

ਕੱਚਾ ਕੇਲਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਖਣਿਜ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਕੱਪ ਕੱਚਾ ਕੇਲਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਤੇ ਸੀ ਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ...

ਪਨੀਰ ਮਨਚੂਰੀਅਨ

ਸਮੱਗਰੀ -300 ਗ੍ਰਾਮ- ਪਨੀਰ -4 ਵੱਡੇ ਚਮਚ- ਕਾਰਨਫ਼ਲਾਰ - 2 ਵੱਡੇ ਚਮਚ- ਮੈਦਾ - 1 ਚਮਚ- ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ - ਤੇਲ ਗਰੇਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ - 1 ਕੱਪ- ਪਿਆਜ਼ - 1 ਕੱਪ-...

ਮਗ਼ਲਈ ਕਾਜੂ ਚਿਕਨ ਮਸਾਲਾ

ਸਮੱਗਰੀ - 2/3 ਕੱਪ - ਕਾਜੂ ਰੋਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ - 2/3 ਕੱਪ - ਦਹੀਂ -1/4 ਕੱਪ- ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪੇਸਟ - 2 ਕੱਪ - ਸਿਰਕਾ -2/3 ਚਮਚ - ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ -...

ਘਰੇਲੂ ਟਿਪਸ

ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫ਼ੈਦ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਵਲਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ ਸੁੱਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਪਾ...

ਘਰੇਲੂ ਟਿਪਸ

ਪਿਆਜ 'ਚ ਐਂਟੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਫ਼ਾਸਫ਼ੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ...

ਪਾਸਤੇ ਦੀ ਚਾਟ

ਸਮੱਗਰੀ 1 ਕੌਂਲੀ ਉਬਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਸਤਾ 1/4 ਕੱਪ- ਉਬਲੇ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ 1 ਕੱਪ- ਉਬਲੇ ਆਲੂ 1 ਕੱਪ- ਹਰਾ ਧਨੀਆਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ 2 - ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਰੰਗੀਨ ਕੈਂਡੀ ਅੱਧਾ ਕੱਪ- ਧਨੀਏ ਦੀ...