ਲੜੀਵਾਰ

ਲੜੀਵਾਰ

ਲੜੀਵਾਰ

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1370

ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ! ਉਹ ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ, ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1369

ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ। ਜੰਗਲੀ...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1368

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ? ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਚੀਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ ਕਿ...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1367

ਕਈ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੌੜੀਏ, ਲੱਗੇਗਾ ਇੰਝ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1366

ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਊਟ-ਔਫ਼-ਬੌਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1365

ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਥਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1364

ਮਹਾਰਤ। ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਔਖੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ। ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਢੋਂਗ ਕਰਨਾ ਵੀ...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1363

''ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੈ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂ, ਉਸ...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1362

ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਭ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ...

ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ – 1361

ਫ਼੍ਰੈਦਰਿਕ ਨੀਅਚਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਭੈੜੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ...